Soru 1

Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi gö- revleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 2

Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 3

Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

 


 

Soru 4

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcı- sının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

 


 

Soru 5

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi • İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi • Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi • Güvenli bir müdahale sağlanması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 


 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

 


 

Soru 7

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

 


 

Soru 8

Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa- ğıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 9

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 


 

Soru 10

Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşa- ğı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

 


 

Soru 11

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 


 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

 


 

Soru 13

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

 


 

Soru 14

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 


 

Soru 15

Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

 


 

Soru 16

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre, I. Boyun II. Koltuk altı III. Köprücük kemiği üzeri verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

 


 

Soru 17

Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

 


 

Soru 18

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

 


 

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

 


 

Soru 20

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı- cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 


 

Soru 21

I. Yaşamı korumak II. İyileşmeyi kolaylaştırmak III. Durumun kötüye gitmesini önlemek Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

 


 

Soru 22

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 


 

Soru 23

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 


 

Soru 24

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 


 

Soru 25

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

 


 

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

 


 

Soru 27

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

 


 

Soru 28

Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

 


 

Soru 29

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

 


 

Soru 30

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 


 

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

 


 

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

 


 

Soru 33

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

 


 

Soru 34

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

 


 

Soru 36

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

 


 

Soru 37

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 


 

Soru 38

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağı- dakilerden hangisi yapılmalıdır?

 


 

Soru 39

ürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olundu- ğunu gösterir?

 


 

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 


 

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

 


 

Soru 42

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

 


 

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması hâlinde sürücü belgesi verilmez?

 


 

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapı- lan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

 


 

Soru 45

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

 


 

Soru 46

• Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

 


 

Soru 47

Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

 


 

Soru 48

I. Şerit değiştirmelerde II. Sağa ve sola dönüşlerde III. Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıkları- nın kullanılması zorunludur?

 


 

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 


 

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?