Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

 


 

Soru 2

Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşa- ğı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

 


 

Soru 3

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

 


 

Soru 4

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 


 

Soru 5

Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 6

I. Spor ve iş kazaları II. Yüksek bir yerden düşme III. Otomobil ya da motosiklet kazaları Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

 


 

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

 


 

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 


 

Soru 9

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 


 

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

 


 

Soru 11

Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

 


 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 


 

Soru 13

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

 


 

Soru 14

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 


 

Soru 15

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

 


 

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması hâlinde sürücü belgesi verilmez?

 


 

Soru 17

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

 


 

Soru 18

İnsanların işitme sağlığını ve algılaması- nı olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

 


 

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

 


 

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

 


 

Soru 21

. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

 


 

Soru 22

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 


 

Soru 23

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

 


 

Soru 24

Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 25

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

 


 

Soru 26

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapı- lan çalışmalara ne denir?

 


 

Soru 27

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 


 

Soru 28

I. Kural ihlallerine II. Tehlikeli davranışlara III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

 


 

Soru 29

şağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 


 

Soru 30

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 


 

Soru 31

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

 


 

Soru 32

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 


 

Soru 33

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde de- ğerlendirilir?

 


 

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 


 

Soru 35

şağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

 


 

Soru 36

ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 37

Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

 


 

Soru 38

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 


 

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

 


 

Soru 40

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

 


 

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapı- lan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

 


 

Soru 42

"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

 


 

Soru 43

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir. Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

 


 

Soru 44

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

 


 

Soru 45

ürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olundu- ğunu gösterir?

 


 

Soru 46

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 


 

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 


 

Soru 48

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

 


 

Soru 49

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 


 

Soru 50

Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?