F - SINIFI / EHLİYET SINIFLARI

F - SINIFI - Ehliyet Sınıfları

- Lastik Tekerlekli Traktör, belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, kullanır.

- Otomobil, yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

- Minibüs, yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz veya 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

- Kamyonet, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, kullanır.

Ankara Sürücü Kursu, Ankara Sürücü Kursları, Sürücü Kursu Fiyatları, Kızılay sürücü kursları, Traktör ehliyeti; için

Başvuru Şartları:

* 18 yaşına girmiş olmak ve En az ilkokul mezunu olmak,

* Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak,

Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

* Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Direkt F sınıfı sürücü belgesi alacak olanlar 16 saat Trafik ve Çevre Bilgisi dersi, 8 saat İlk Yardım Dersi, 6 saat Araç Tekniği Dersi ve 16 saat Direksiyon Eğitimi dersi görmeleri gerekir. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.

* F sınıfı sürücü belgesi olanlardan A,A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 12 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabi tutulurlar.

* F sınıfı sürücü belgesi olanlar, C,CE,D sınıfı sertifika alamaz önce B sınıfı sürücü sertifikası alıp sonra geçiş yapabilirler.

* A,A1, A2 sınıfı sürücü belgesi olanlardan, F sınıfı sertifika almak isteyenler; 14 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabi tutulurlar.

* F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, B sınıfı sertifika almak isteyenler; 14 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabi tutulurlar.

*G sınıfı sürücü belgesi olanlardan, F sınıfı sertifika almak isteyenler; 14 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabi tutulurlar.

* Daha önceden ehliyeti olmayıp F sınıfı sürücü belgesi alacaklar için, Teorik sınavda İlk Yardım Bilgisi dersinden 13, Trafik ve Çevre Bilgisi dersinden 27, Araç Tekniği dersinden 10 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır.

Detaylı Bilgi İçin Buraya Tıklayınız.

Güvenli Sürüş ve Güvenilir Eğitim İçin ;

İLETİŞİM