D - SINIFI / EHLİYET SINIFLARI

D - SINIFI - Ehliyet Sınıfları

D SINIFI OTOBÜS EHLİYETİ NASIL ALINIR? ANKARA OTOBÜS EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?; işte gereken cevaplar

- Direkt D sınıfı otobüs ehliyeti alınamaz. B sınfı otomobil ehliyeti ile müraacat edip 14 saat direksiyon eğitimi alıp B sınıfından D sınıfına geçiş yapılabilir.

- Eski ismi ( E sınfı Ehliyet ) Olarak geçiyor.

- Otobüs, yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

- Kamyon, izin verilebilen azami yük taşıma ağırlığı 12000 Kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

- Otomobil, yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

- Minibüs, yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz veya 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

- Kamyonet, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, kullanır.

- Lastik Tekerlekli Traktör, belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, kullanır.

-Çankayada Sürücü Kursu, Ehliyet Belgesi, D sınıfı otobüs ehliyeti, Ankara Minibüs ehliyeti İçin;

Başvuru Şartları: 

* 24 yaşına girmiş olmak ve En az ilkokul mezunu olmak,

* Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak,

Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

* D sınıfı otobüs ehliyeti olanlardan A,A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 12 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

* C, CE sınıfı Kamyon ehliyeti veye Tır ehliyeti olup D sınıfı Otobüs ehliyeti almak isteyenler; 7 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

* F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, D sınıfı sertifika almak isteyenler; 14 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

* D sınıfı otobüs ehliyeti olup C sınıfı kamyon ehliyeti almak isteyenler; 7 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

Detaylı Bilgi İçin Buraya Tıklayınız.

Güvenli Sürüş ve Güvenilir Eğitim İçin ;

İLETİŞİM